Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Věda a výzkum → Výstupy výzkumu
iduzel: 75245
idvazba: 92926
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 07:17:58
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 75245
idvazba: 92926
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upzch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vystupy-vyzkumu'
iduzel: 75245
path: 8548/74871/74872/74880/75243/75245
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výstupy výzkumu

Rok Autoři Název Typ výstupu
2023  Tomáš Hlinčík, Jan Berka, Jiří Hamáček, Jan Kočí, Jan Macháček Zařízení pro vysokoteplotní expozici keramických materiálů plyny se stopovým množstvím vlhkosti  Užitný vzor 
2022  Dominik Pikeš, Lenka Skuhrovcová, Jaroslav Kocík Bezsirný hydrogenovaný rostlinný olej (HVO( připravený hydrogenací řepkového oleje na CoMo karbidových katalyzátorech  Funkční vzorek 
2022  Michael Pohořelý, Marek Staf, Siarhei Skoblia, Zdeněk Beňo Zařízení pro dehalogenaci primárního pyrolýzního plynu  Užitný vzor 
2022  Vojtěch Kovář, Karel Ciahotný, Tomáš Hlinčík, Martin Pexa Zařízení pro paroplynový cyklus na biomasu a zemní plyn  Užitný vzor 
2021  David Kubička, Oleg Kikhtyanin CuZn+HBEA katalyzátor pro hydrogenační přeměnu esterů karboxylových kyselin na uhlovodíky  Funkční vzorek 
2021  David Kubička, Oleg Kikhtyanin CuZn+Ni/Al2O3 katalyzátor pro hydrogenační přeměnu esterů karboxylových kyselin  Funkční vzorek 
2021  David Kubička, Oleg Kikhtyanin Katalyzátor pro hydrodeoxygenaci esterů karboxylových kyselin na uhlovodíky  Užitný vzor 
2021  David Kubička, Oleg Kikhtyanin Katalyzátor pro hydrogenolýzu esterů karboxylových kyselin  Užitný vzor 
2021  Tomáš Hlinčík, Pavel Ulbrich, Milan Pospíšil Zařízení pro odstraňování patogenů z ovzduší  Patent 
2021  Jan Berka, Jana Dymáčková, Václav Horák, Monika Soukupová, Ladislav Bělovský, Tomáš Moucha, Viktor Tekáč, Tomáš Hlinčík Způsob záchytu helia z jaderných reaktorů a zařízení k provádění tohoto způsobu  Patent 
2020  Petr Straka, Veronika Váchová Katalyzátor pro hydrogenační zpracování triglyceridů  Užitný vzor 
2020  Aleš Doucek, Lukáš Polák, Jan Kulas, Karel Ciahotný, Tomáš Hlinčík Ověřená technologie přeměny CO2 v bioplynu na biomethan jeho methanizací  Technologie 
2020  Petr Buryan, Siarhei Skoblia Poloprovozní ověření nové technologie dekontaminace odorizační stanice  Poloprovoz 
2020  Petr Buryan, Otto Steffan Provozní ověření nové technologie dekontaminace odorizační stanice  Technologie 
2020  Tomáš Hlinčík, Karel Ciahotný Zařízení k odsiřování bioplynu pro proces katalytické methanizace  Užitný vzor 
2020  Eliška Lyko Vachková, František Rejl, Dalimil Šnita, Tereza Čmelíková Zařízení pro odběr vzorků z plněné destilační kolony  Užitný vzor 
2020  Jan Vít, Jan Berka, Miloš Mundil, Ondřej Burian, Vlastimil Fíla, Ladislav Bělovský, Petr Vácha, Milan Bernauer, Veronika Dvořáčková, Tomáš Hlinčík Zařízení pro testování a ověření regenerace helia metodou membránové separace  Funkční vzorek 
2020  Tomáš Hlinčík, Daniel Tenkrát, Marek Staf, Viktor Tekáč, Pavel Svoboda, Petr Toman, Ladislav Šnajdárek Zařízení pro testování úniků plynů těsněními přírubových spojů  Užitný vzor 
2020  Michael Pohořelý, Ivo Picek, Siarhei Skoblia, Zdeněk Beňo, Olga Bičáková Způsob a zařízení pro energetické zpracování sušeného čistírenského kalu  Patent 
2020  Karel Ciahotný, Veronika Kyselová, Lenka Jílková, Jaroslav Kusý, Josef Valeš, Lukáš Anděl Způsob zvyšování výtěžku řepkového oleje při jeho výrobě z řepkového semene  Patent 
Aktualizováno: 17.1.2024 10:10, Autor: Jaroslav Aubrecht

zobrazit plnou verzi